Kolaudace Dětské léčebny se speleoterapií

24.11.2022

15. 11. 2022 byla úspěšně zkolaudována Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy (DLO). Nyní probíhá finalizace drobných nedodělků a v následujících dnech proběhne předání Provozovateli, který bude koordinovat osazení veškerého interiérového vybavení a přestěhování z původní provozovny.

První dětské pacienty léčebna přivítá v březnu 2023.

Naše účast začala před 4 lety, v prosinci 2018. Činnost jsme zahájili v roli Správce stavby tvorbou technických dokumentů pro výběr Zhotovitele (Kniha standardů, Požadavky na rozsah a vybavení díla, Kniha místností a mnoho dalších).  V dubnu 2019 bylo zahájeno výběrové řízení a přesně rok na to, 24. 4. 2020 byla podepsána smlouva se Zhotovitelem, který úspěšně ve smluvním termínu získal 12. 6.2021 stavební povolení s nabytím právní moci a zahájil výstavbu. Rok a půl od stavebního povolení jsme úspěšně zkolaudovali.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě