ÚVIS Brno

13.2.2017

Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU

Jednou z plánovaných realizací vedoucí k modernizaci kampusu Mendelovy univerzity v Brně je uspořádání nové knihovny s volným výběrem v určené části budovy A v areálu Brno-Černá Pole. Stavební úpravy se týkají i vyřešení souvisejících provozních vazeb na stávající provozní části.

K projektu „Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU“ zajišťujeme technický dozor stavebních úprav.
Ukončení stavebních prací je plánováno na léto 2017.

Zdroj fotografie: Mendelova univerzita v Brně

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě