Dětská léčebna v Ostrově u Macochy

13.1.2021

Pravděpodobně všichni se v současnosti potýkáme s různými komplikacemi spojenými s pandemií COVID-19. My v INVINu jsme opravdu velmi rádi, že se nám daří i nadále pracovat na našich projektech v termínech, někdy dokonce v předtermínech, a to i přes všechny překážky současné doby.

Mezi takové projekty patří například práce na Dětské léčebně se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Podařilo se nám splnit Milník č. 3 a odevzdat s měsíčním předstihem Dokumentaci DSP pro DOSS ke kontrole našim specialistům. Díky tomu pokračujeme s celým realizačním a kontrolním týmem ve výborné náladě a v týmovém duchu v novém roce 2021.

Za tým Správce stavby děkuji za výborné výkony realizačnímu týmu Sdružení generálního dodavatele (VCES, ENESA, Adam Rujbr Architects) a zároveň děkuji za podporu i zástupcům JMK (Odbor investic, Jihomoravské dětské léčebny a BIM Consulting). Velký dík patří společnosti Dalux, díky jejichž CDE jsme zůstali v kontaktu i přes pandemická omezení.“ – Jan Ištvánek, Správce stavby

 

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě