Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy

13.8.2020

Po úspěšném zahájení projektu v květnu letošního roku, pokračujeme v dobrém tempu v roli Správce stavby. Po splnění prvních dvou smluvních milníků jsme prezentovali výslednou podobu dispoziční studie na „velkém“ kontrolním dni za účasti zástupců Jihomoravského kraje, Jihomoravských dětských léčeben a základní školy při léčebně v Ostrově u Macochy. Projekt se aktuálně po upřesnění a zapracování všech požadavků provozovatele a objednatele dostal do projekční fáze a byly zahájeny práce na zpracování dokumentace pro sloučené uzemní a stavební řízení.

Zajímavé informace o projektu se můžete dozvědět ve videu níže.

https://www.facebook.com/watch/?v=1214788048871918

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě