Děti slavili svůj svátek v AvrioPointu

2.6.2017

Děti v rámci dětského dne v AvrioPointu procestovali pět světadílů

Pro všechny dětské návštěvníky, kteří se přišli podívat za námi do AvrioPointu byla nachystané zábava formou cestování po světadílech. A tak děti během chvilky procestovali Ameriku, Asii, Austrálii, Evropu a dokonce i Afriku. Na pěti stanovištích pro děti byli nachystané jednoduché úkoly, které prověřili jejich znalost. Tak si děti vyzkoušeli například určit vlajky států Evropy, poznali v jakém obydlí žijí někteří obyvatelé Ameriky. Dokonce si děti mohli vyzkoušet i psaní čínských znaků. Za všechny svoje dovednosti získávali razítka do svého cestovatelského průkazu.

Svoji cestovní horečku pak mohli zchladit ve venkovním bazénu, který mohli navíc využít k vyzkoušení aquazorbingu.

Všem malým i velkým návštěvníkům děkujeme za účast a těšíme se  brzy na setkání.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě