CDE v naší praxi

7.12.2023

Již více než rok pracujeme na interní bázi v prostředí CDE Asite. Za tuto dobu se nám podařilo veškeré interní procesy přenést na tuto platformu a začít ji využívat co nejefektivněji.

Stojí před námi ale další výzva!

Snažíme se v poslední době nasbírat co nejvíce informací ohledně všech softwarových řešení CDE, které se na projektech používají. Měli jsme představení CDE Autodesk Construction Cloud, Bently CDE a také CDE Dalux, se kterými se již někteří naši kolegové na projektu potkali.

Tyto zkušenosti nám umožňují pomoci investorovi při výběru CDE na jeho projektu. Znalost těchto prostředí nám umožní veškerou agendu týkající se správy dokumentů přenést na CDE. Máme tedy vždy jistotu práce s aktuálními daty a jejich zálohu.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě