BOLT TOWER získala hlavní cenu GRAND PRIX

21.6.2016

BOLT TOWER ovládla soutěž Stavba Moravskoslezského kraje

V industriálních prostorách Kompresorovny areálu Landek Park byly slavnostně vyhlášeny výsledky jubilejního X. ročníku soutěže STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Vyhlašovateli soutěže, která se každoročně koná pod záštitou hejtmana kraje, jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj.

Hlavní cenu GRAND PRIX získala stavba BOLT TOWER, která nakonec získala ještě jedno vítězství a to v kategorii Stavby občanské vybavenosti – novostavby. Projektantem stavby je Josef Pleskot AP Atelier, zhotovitelem INGSTEEL, spol. s.r.o., investorem Dolní oblast Vítkovice, z.s.p.o. Společnost INVIN s.r.o. se podílela jako hlavní technický dozor stavby.

Děkujeme za ocenění naší práce!

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě