BioPharma Hub / Kampus Masarykovy univerzity

12.5.2022

Po roce a půl navazujeme na několikaletou spolupráci s Masarykovou univerzitou a opět se vracíme do jejího bohunického kampusu. Aktuálně začínáme s výkonem technického dozoru nad projekčními a přípravnými pracemi na projektu BioPharma Hub.

Projekt představuje unikátní spojení moderních výukových prostor pro Farmaceutickou fakultu, špičkové výzkumné infrastruktury Preklinického centra a Molekulární medicíny Masarykovy univerzity. Součástí objektu bude i serverové zázemí Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity.

Kromě prostor výukových a výzkumných bude objekt poskytovat infrastrukturní zázemí pro vědeckou výchovu v oblasti biomedicínského výzkumu a přispěje ke zvýšení odolnosti české společnosti vůči očekávaným (prevence, diagnostika a léčba chronických onemocnění) i neočekávaným (pandemie) hrozbám.

https://www.em.muni.cz/udalosti/13968-nove-budovy-budou-chytre-a-udrzitelne

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě