BioPharma Hub / Kampus Masarykovy univerzity

30.5.2023

Projekt BioPharma Hub Masarykovy univerzity získal stavební povolení.

Po intenzivní roční práci se podařilo získat stavební povolení s nabytím právní moci pro projekt BioPharma Hub Masarykovy univerzity

Univerzita následně vyhlásila veřejnou zakázku v režimu funkce a výkon (Design & Build) na zhotovitele stavebních a projekčních prací pro realizaci projektu BioPharma Hub.

Projekt představuje unikátní spojení moderních výukových prostor pro Farmaceutickou fakultu, špičkové výzkumné infrastruktury Preklinického centra a Molekulární medicíny Masarykovy univerzity. Součástí objektu bude i serverové zázemí Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity.

Kromě prostor výukových a výzkumných bude objekt poskytovat zázemí pro vědeckou výchovu v oblasti biomedicínského výzkumu a přispěje ke zvýšení odolnosti české společnosti vůči očekávaným (prevence, diagnostika a léčba chronických onemocnění) i neočekávaným (pandemie) hrozbám.

 

Zdroj: ZPRÁVY Z MUNI 

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě