BioPharma Hub – 3. kontrolní statutární den

23.5.2024

V minulém týdnu proběhl na akci BioPharma Hub 3. kontrolní statutární den

Statutáři všech účastníků výstavby byli informováni o aktuálním stavu projektu. Sdružení zhotovitelů se postupně dostává ze země – byly dokončeny výkopové práce, piloty založení stavby, geotermální vrty a stříkané betony stěn zajištění stavební jámy. Aktuálně se dokončují sítě pod základovou deskou a byly sestaveny 3 stavební jeřáby, které se staly novou dominantou stavby. Projekční práce na realizační dokumentaci jsou v plném běhu. Zástupci investora, autorského a technického dozoru a správy kampusu MUNI vzorkují veškeré materiály a podílejí se na schvalování předkládané realizační dokumentace. Veškeré činnosti jsou v souladu se smlouvou o dílo a všichni zúčastnění dělají vše pro to, aby to tak i nadále zůstalo.

Jménem naší firmy jsme mohli konstatovat, že v rámci činnosti Koordinátora BOZP jsme nemuseli řešit žádné vážné porušení BOZP ani žádný vážný úraz. V rámci činnosti Technického dozoru můžeme potvrdit, že vše běží podle plánu a v zadané kvalitě.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě