Komplexní simulační centrum – poslední z milníků

18.9.2020

V pátek 25. 8. 2020 došlo v rámci výstavby Komplexního simulačního centra MU ke splnění posledního z milníků Předání Díla Zhotovitelem akce, tj. sdružením „Komplexní simulační centrum“.

Jsme hrdí, že jsme se mohli na tomto významném projektu, nejen na straně Masarykovy university, podílet. I pro nás byl tento projekt výzvou, která nás posunula zase dále a dala nám nové zkušenosti. Přejeme všem uživatelům do budoucna hodně úspěchů v jeho dalším využití.

Vybudování Simulačního centra je spolufinancováno z Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě