Prodloužení tramvajové trati Osová – mostní provizorium

20.7.2020

V rámci činnosti Správce stavby při realizaci projektu prodloužení tramvajové trati z ul. Osové k Univerzitnímu kampusu Bohunice jsme se v neděli zúčastnili hlavní prohlídky prvního mostního provizoria před uvedením konstrukce do provozu.

Provizorní mostní konstrukce bude sloužit pro převedení automobilové dopravy přes stavební jámu na komunikaci II/602 Jihlavská v době výstavby prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích (pod ulicí Jihlavská, Brno) tak, aby byla co nejméně omezena doprava po ulici Jihlavská.

Založení je na vrtaných pilotách. Mostní provizorium tvoří mostní souprava „TMS“ s ocelovou mostovkou. Celková délka mostního provizoria je 15 m.

Jde o konstrukci s dolní mostovkou. Mostovku tvoří vylehčené příčníky a podélníky. Šířka mezi obrubami je 4 m, volná šířka je 4,22 m.  Na mostě nebude proveden chodník.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě