Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí pro MU

29.5.2020

V kampusu Masarykovy univerzity jsou dokončovány nové laboratoře a biobanka pro uchovávání environmentálních i lidských vzorků pro Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX).

Stavba je připravována na předání investorovi. Proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby za účasti kvestorky Masarykovy univerzity a statutárních zástupců dodavatelů.

Jde o budovu se dvěma podzemními patry, kde budou kromě skladovacích zařízení i nové laboratoře. Součástí budou také moderní vyšetřovny, kde budou odborníci dobrovolné účastníky studií sledovat a odebírat od nich různé vzorky například slin či krve. Vzorky tělních tekutin se pak zpracovávají a v malých objemech ukládají tak, aby mohly být využity pro budoucí výzkum.

Pro vzorky je třeba zajistit vysokou kvalitu skladování, ale i bezchybné značení a robotické ovládání nezatížené možnou chybou lidského faktoru. A právě k tomu bude sloužit biobanka.

Unikátnost biobanky spočívá především v automatizaci. Plně automatizované řešení zamezí lidské chybě. Navíc lze díky automatizaci všechny vzorky významně zmenšit, což vede k úsporám jak na pořízení samotné chladící nádoby, tak následném provozu.

Skladovací systém využije technologie chlazení tekutým dusíkem, při které jsou vzorky uchovávány při teplotách -135 až -150 ℃. Díky robotickému vybavení budou vzorky biologického materiálu automaticky zpracovány, označeny a uskladněny, což umožní zajistit zcela homogenní prostředí, takže vzorek bude stále po celou dobu možné uchovat ve stejných extrémně nízkých teplotách.

Technologickým specifikem biobanky je snížení objemu kyslíku v jejích prostorách na hodnotu pouhých 15%, což je koncentrace, která již zabraňuje jakémukoliv hoření.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě