Reference

ÚVIS - Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb
Lokalita: Brno Náklady: 20 mil. Kč
Investor: Mendelova univerzita v Brně Termín výstavby: 2017

Na projektu "Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU" jsme zajišťovali technický dozor.