Reference

Bolt Tower - Vysoká pec Ostrava
Lokalita: Ostrava Dolní Vítkovice Náklady: 56 mil. Kč
Investor: Dolní oblast Vítkovice, zspo Termín výstavby: 2014-2015

Bolt Tower získala cenu Grand Prix v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2015.