FIDIC

Vzorové smluvní podmínky s vyrovnanou alokací rizik jsou od roku 1957 vydávány mezinárodní federací konzultačních inženýrů „FIDIC“ s celosvětovou působností.

V rámci mezinárodních výstavbových projektů dnes více než polovina obratu veškeré světové výstavby podléhá režimu FIDIC, jejichž smluvní vzory jsou vnímány jako „International best practises documents.“

Mezi hlavní používané druhy smluvních kontraktů FIDIC se řadí:

RED BOOK

YELLOW BOOK

WHITE BOOK

SILVER BOOK

GREEN BOOK