References

ÚVIS - Institute for Scientific Information
Locality: Brno Costs: 20 mil. Kč
Investor: Mendelova univerzita v Brně Construction Period: 2017

(Čeština)

Na projektu "Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU" jsme zajišťovali technický dozor.