Masarykova univerzita postaví pro studenty medicíny simulační centrum

Simulační centrum pro praktickou výuku budoucích lékařů začne počátkem příštího roku stavět v bohunickém kampusu Masarykova univerzita v Brně.

Uspěla totiž s projektem nazvaným Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+ s celkovým rozpočtem téměř 1,2 miliardy korun. Projekt úspěšně prošel hodnocením ze strany ministerstva školství a během léta by měl získat rozhodnutí o přidělení dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt bude realizován napříč celou univerzitou a budou do něj zapojeny téměř všechny fakulty.

Stěžejní částí je vybudování Komplexního simulačního centra MU ? SIMU, které bude sloužit zejména studentům studijních programů Všeobecné a Zubní lékařství. Nízkoenergetická pětipatrová budova bude simulovat reálné nemocniční prostředí od urgentního příjmu s plně vybavenou maketou sanitního vozu, přes heliport, JIP, operační sály, porodní sál, vyšetřovny, stomatologické ordinace, až po standardní nemocniční pokoje. Studenti tak budou mít možnost osvojit si běžné, složitější i velmi komplikované úkony v bezpečném prostředí simulačního centra.

Nová budova bude stát v blízkosti novostavby jihomoravských záchranářů. Celková výměra by měla činit 8000 m2. Částka investovaná do stavby a jejího vybavení se bude pohybovat kolem 880 milionů korun.

Byli jsme vybráni jako zástupce investora pro kompletní řízení výstavbového projektu „Komplexní simulační centrum MU „SIMU“. Naše práce začíná již v rané fázi projektu, kdy se připravuje zadávací dokumentace, smluvní podmínky s budoucím generálním dodavatelem a nastavují se okrajové podmínky řízení projektu. Spolupracujeme se všemi účastníky výstavby a složkami MŠMT a MF a řídíme projekt od jeho počátku, po celou dobu výstavby až po úspěšné oživení, uvedení do provozu, kolaudaci a předání uživateli. Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou jsou nastavovány základní milníky finančního a časového řízení a probíhá finalizace risk managementu na celé období trvání stavby.