Dětská léčebna Ostrov u Macochy

Od začátku roku se ve funkci Správce stavby podílíme na přípravě výstavby nové Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy z investic jihomoravského kraje.

Projekt se připravuje podle smluvních podmínek FIDIC Žlutá kniha (?Design & Build? neboli ?Vyprojektuj a Postav?). Pokud vše půjde podle plánu, měl by být do konce roku vybrán Generální dodavatel, který zajistí projekt, výstavbu a kolaudaci do 3 let od podpisu smlouvy.